Regulamin zwrotu towaru dla klientów nie będących konsumentami w sklepie internetowym sklep.kowet.pl

Niniejszy Regulamin określa warunki zwrotu towarów nabywanych przez klientów nie będących konsumentami w sklepie internetowym prowadzonym pod adresem:

www.sklep.kowet.pl przez Kowet Tomasz Koc, ul. Gen Sikorskiego 34, 62-300 Wrzesnia, NIP: 7822127747, REGON: 300514787

Postanowienia niniejszego Regulaminu nie uchybiają przepisom ustawy z dnia 14 maja 2014 O prawach konsumenta ( tj. Dz.U. z 2017, poz. 682 z późn.zm. ), w szczególności dotyczących prawa odstąpienia od umowy.

Dane do szybkiej komunikacji ze Sprzedawcą (Dane adresowe / kontaktowe): 

Kowet Tomasz Koc
Gen Sikorskiego 34
62-300 Wrzesnia
Tel.: (+48) 721-808-666, (+48) 726-373 666
e-mail: sklep@kowet.pl

Warunki zwrotu towaru

 • Klient ma prawo do zwrotu towaru zakupionego w sklepie internetowym (na odległość) bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie o zwrocie towaru przez e-mail, w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania towaru, tj. objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią (inną niż przewoźnik), a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.

 • Do zachowania terminu do skorzystania z możliwości zwrotu towaru należy wysłać informację o zwrocie przed upływem terminu 14 dni od otrzymania towaru na adres e-mail wskazany w punkcie Instrukcja zwrotu towaru.

 • Zwrotowi podlega wyłącznie towar pełnowartościowy, który nie posiada śladów użytkowania, jest kompletny i zachowany w oryginalnym opakowaniu.

 • Kowet Tomasz Koc pokrywa koszty zwrotu towaru jeśli odbył on się z zachowaniem wszystkich warunków wymaganych przez niniejszy Regulamin.

Instrukcja zwrotu towaru

 • Oświadczenie o zwrocie towaru i odstąpieniu od umowy sprzedaży Klient składa wysyłając e-mail na adres sklep@kowet.pl wpisując w tytule wiadomości: ZWROT + numer zamówienia + nazwisko i imię zamawiającego.

 • W treści e-maila należy podać:
  - numer katalogowy zamówionego produktu,
  - nazwę zwracanego towaru,
  - ilość zwracanego towaru,
  - adres odbioru przez kuriera zwracanego towaru
  - numer telefonu dla kontaktu z kurierem.
 • Klient zobowiązany jest do zastosowania się do zasad postępowania określonych przez Kowet Tomasz Koc w e-mailu dotyczących przygotowania towaru do zwrotu.

 • Kowet Tomasz Koc. dokonuje zwrotu płatności przy wybranej przez Klienta formy płatności: gotówka przekazem pocztowym lub przelewem na podany rachunek bankowy.

 • Kowet Tomasz Koc. dokonuje zwrotu środków w terminie 14 dni od dnia przyjęcia towaru do magazynu Sprzedawcy.
NewsletterZapisz się na nasz newsletter